Diktlek

1
Lek

30
Poeter

52
Finlandssvenska
dikter

Diktleken innehåller 52 finlandssvenska dikter.

Du kan njuta av Diktleken på många sätt:
dra dagens dikt ur Diktleken, läs för dig själv eller för din vän - och begrunda.
Eller samlas en diktkväll tillsammans med dina vänner.

Skriv gärna om dina upplevelser
Diktlekens webbsida eller på Facebook.